Kontakt os på tlf. 38 74 31 03

Dine rettigheder

Tilsynsrapport

Her kan du læse Styrelsen for patientssikkerheds tilsynsrapport fra d 5 marts 2019. https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/847617A9837F42B6A35DA2376CE8D31D.ashx

Erstatning

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.  Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientklager på www.stpk.dk. Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk.

Røntgenstråling

Vi har røntgenapparat i klinikken. Hvis du vil vide mere om stråledosis, når der bliver taget røntgenbilleder, så kan du læse mere her

Et af Kiropraktor|dk Vanløses overordnede mål er, at opretholde det højeste niveau af faglig ekspertise for vores klienter – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Vi ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger.

1. Hvordan indsamler Kiropraktor|dk Vanløse personoplysninger og til hvilket formål?

Første gang du møder til en aftale i klinikken vil vi bede dig udfylde et spørgeskema med dine almindelige personoplysninger og helbredsoplysninger. Disse oplysninger indfører vi i vores elektroniske journalsystem. Ifølge sundhedsloven er vi pålagt at opbevare din journal i mindst 10 år. Vi udleverer ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.

2. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal.
  • Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke
  • Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

3. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Kiropraktor|dk Vanløse beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata. Vi kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

4. Cookies

Vores websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter:

  • Google analytics (anvendes til anonym trafikanalyse), Cloudflare (anvendelse af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik), YouTube (reistrerer et unikt ID til at føre statestik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set).
  • Læs mere her: http://www.kiropraktiskklinik.dk/information-om-cookies/

5. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kiropraktor|dk Vanløses behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til: Kiropraktor|dk Vanløse Jernbane Alle 34 st, 2720 Vanløse [email protected] Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.